Voyage 2016 « VARSOVIE »

Du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2016

28 personnes ont participé à ce séjour chargé d’histoire, de folklore et d’émotion.

Od poniedziałku 23-ego maja do piątku 27-ego maja 2016 r. 

28 osób brało udział w tej podróży pełnej historii, folkloru i emocji.

 

1er jour : Dès notre arrivée après l’accueil par notre guide Lukasz Misiurkiewicz, nous partons pour un circuit en car panoramique dans Varsovie : centre-ville, palais de la culture, place de la constitution….  Puis installation à l’hôtel et premier dîner « polonais ».

Pierwszy dzień : Po przyjeździe i przywitaniu przez naszego przewodnika Łukasza Misiurkiewicza, wyjeżdżamy na wycieczkę autobusem panoramicznym po Warszawie : zwiedzamy centrum miasta, Pałac Kultury, Plac Konstytucji …. Następnie transfer do hotelu i pierwsza « Polska » kolacja.

2ème jour : Après une bonne nuit de repos, notre guide nous emmène  découvrir « Varsovie » : la   vieille ville avec ses maisons pittoresques et ses vieilles églises qui après les ravages de la guerre a été reconstruite avec fidélité, ses terrasses de café fleuries aux parasols multicolores, nous laissent un sentiment de « quiétude ». Le Palais-Royal, la cathédrale Saint-Jean, le Vieux Marché, la Sirène, vue sur la Vistule, les remparts et la Barbacane bâtie en 1548 et le monument du Soulèvement de Varsovie où une certaine émotion envahit nos cœurs….                 

Après cette promenade riche en découvertes et émotion, nous reprenons le car en direction de Wilanów pour visiter le «Versailles polonais», palais de Jean III Sobieski, avec ses intérieurs richement décorés et ses extérieurs tout aussi magnifiques.

Retour à Varsovie où nous poursuivons notre périple en direction du parc Łazienki (le plus grand parc de Varsovie). Dispersés dans celui-ci, on peut y découvrir : le Théâtre Romain, la Maison Blanche, le Palais Myślewicki ou l’Ancienne Orangerie, le Palais sur l’eau, le Belvédère, le monument dédié à Chopin devant lequel sont donnés de nombreux concerts en plein air.

Nous terminons notre journée par la visite du quartier culturel de Praga qui fut le carrefour de trois grandes religions : juive, orthodoxe et catholique, une image authentique et nostalgique de Varsovie d’antan.

Drugi dzień : po dobrym wypoczynku, nasz przewodnik zabrał nas zwiedzać « Warszawę » : starówka z malowniczymi domami i starymi kościołami, które zostały wiernie odbudowane po zniszczeniach, którym uległy w czasie wojny ; tarasy po kawiarniach z kwiatami i z wielokolorowymi parasolami, oferują nam poczucie « spokoju ».
Widzimy Pałac Królewski, Katedrę Świętego Jana, Stary Rynek, Syrenkę, widok na Wisłę, mury obronne, Barbakan zbudowany w 1548 roku i i pomnik Powstania Warszawskiego i tam gdzie dla niektórych emocje panują w naszych sercach.
Po tym spacerze bogatym w odkrycia i emocje, wsiadamy do autobusu i udajemy się w kierunku Wilanowa aby odwiedzić « Polski Wersal », Pałac Jana III Sobieskiego, jego wnętrza bogato zdobione, tak jak wewnątrz tak i z zewnątrz pięknie wygląda.
Po powrocie do Warszawy, gdzie kontynuujemy naszą podróż w kierunku Parku Łazienkowskiego (największy park w Warszawie), a w nim porozrzucane: Teatr rzymski, Biały Domek, Pałac Myślewicki lub Stara Pomarańczarnia, Pałac na Wyspie, Belweder i pomnik poświęcony Chopinowi przed którym odbywają się liczne plenerowe koncerty.
Kończymy nasz dzień odwiedzając kulturalną dzielnicę Pragi, która była na skrzyżowaniu trzech wielkich religii: żydowskiej, prawosławnej i katolickiej, autentyczny i nostalgiczny obraz dawnej Warszawy.

3ème jour :  Varsovie en panorama à partir du 30ème étage du Palais de la Culture.             Nous nous rendons sur le site du Ghetto formé le 15/11/1940 par les nazis, entouré d’un mur de 3 m de hauteur et recouvert de barbelés, quelques fragments sont conservés… Le monument des héros du ghetto et la visite guidée du musée du « Soulèvement de Varsovie » n’épargnent pas non plus notre recueillement et notre émotion dans cette journée si riche en histoire et en recherche de la vérité.

Trzeci dzień : panoramiczny widok Warszawy z 30- ego piętra Pałacu Kultury. Potem jedziemy do getta utworzonego przez hitlerowców w dniu 11.15.1940, otoczonego murem 3 metry wysokości i pokryty drutem kolczastym, niektóre fragmenty są zachowane.
Pomnik bohaterów getta i zwiedzanie z przewodnikiem muzeum « Powstania Warszawskiego », nikomu nie może uniknąć szacunku i uczucia w takim dniu bogatym w historie i poszukiwaniu prawdy.

4ème jour : Départ pour la fête solennelle annuelle à Łowicz, où nous attend la spectaculaire procession costumée traditionnelle de la fête Dieu. Les costumes, les spectacles de danses, les stands typiquement artisanaux sont de la fête, le temps libre est bien apprécié par nos participants. Pour terminer cette superbe journée… petit détour en direction de Żelazowa Wola où se trouve la maison natale de Frédéric Chopin né en 1810 et promenade dans le parc, grand lieu de pèlerinage pour les amoureux de la musique du célèbre pianiste compositeur polonais.

Czwarty dzień : Wyjazd do Łowicza na Boże Ciało, gdzie spodziewamy się widzieć spektakularną procesję w tradycyjnych strojach. Kostiumy, występy taneczne, stoiska z rękodziełem są typowe na takiej uroczystość. Wolny czas jest bardzo doceniany przez naszych uczestników.
Aby zakończyć ten piękny dzień, objazd w kierunku Żelazowej Woli, do domu gdzie się urodził Fryderyk Chopin w 1810 roku. Spacer po parku, to idealne miejsce pielgrzymek dla miłośników muzyki słynnego polskiego pianisty i kompozytora.

5ème jour :  Le départ… Au revoir la Pologne… mais à bientôt pour un prochain voyage !   Merci à Renata Długołęcka de l’agence « Biuro Royal Prestige Club » à Varsovie pour son organisation du séjour et à Łukasz Misiurkiewicz, notre excellent guide.

Piąty dzień : powrót żegnamy Cię Polsko… ale do zobaczenia wkrótce !! Serdeczne podziękowania dla Pani Renaty Długołęckiej z agencji « Biuro: Royal Prestige Club » w Warszawie, za organizację naszego pobytu i Panu Łukaszowi Misiurkiewiczowi, naszemu doskonałemu przewodnikowi.

Jocelyne Lascot

La vieille ville

Le site du Ghetto et le monument à la mémoire de ses héros

Le palais de Wilanów et le  palais du Belvédère

 

Le parc Łazienki

La procession de la fête Dieu à Łowicz

La maison natale de Chopin à Żelazowa Wola 

 Crédit photos : Jocelyne Lascot

cropped-logo_512.jpg